Avaldus

Avaldus ar 
Õppeleping ar

Avaldus ja/või leping võib saata jelena(at)juna.ee digidaalselt allkirjastatuna või tuua klubi esindajale paberkandjal.

Õppeleping sõlmitakse iga hooaja alguses augustis/septembris. Avaldus täidetakse ainult üks kord. 

Liikmemaksud:
Võistlev sportlane- 5 eur/kuu

Soodustused:
Õppemaks:
Teine pereliige -25%
Kolmas pereliige - 50%
Liikmemaks:
Teine pereliige -100%
Kolmas pereliige - 100%